บริษัท เคพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการทางด้านบริการขนส่ง ระหว่างประเทศ และในประเทศทางท่าอากาศยาน ทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถบรรทุก รวมทั้งไปรษณีย์ รวมทั้งการบริการด้านพิธีการศุลกากร การให้บริการขอใบอนุญาต จากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการนำเข้าและส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อลดต้นทุนของผู้นำเข้าและส่งออก
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีบริการจัดหาสินค้านำเข้าและส่งออกจากต่างประเทศ ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค มากมาย หลากหลายชนิด รวมทั้งบริการ จัดหาตลาดในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการส่งออก สินค้าไปยังต่างประเทศ ทางเรามีความยินดีให้บริการท่านเสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของท่าน
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามบริการติดต่อได้ทุกเมื่อที่ 086-5752995
 
 
Copyright @ 2010 KPS International All right reserved